مشعلهای دوگانه سوز آترا

مشعلهای گرمایش خانگی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü - 1N - 240 W  Rp 1" 1 stage  61,000 ~ 210,000  70 ~ 256 AB - D 2 2080

مورد استفاده : حرارت مرکزی واحدهای مسکونی ، صنایع کوچک با بار حرارتی کم و ...

مشعلهای نیمه صنعتی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü - 1N - 370 W Rp 1" 1 stage  84,000 ~ 345,000   98 ~ 402  AB - D 3 2081
  ü ü 1N - 450 W Rp 1½" 2 stages 103,000 ~ 455,000   120 ~ 517  AB - D 4 2048
  ü ü 1N - 450 W Rp 1½" 2 stages (Gas) 103,000 ~ 455,000   120 ~ 517  AB - D 4 2088
  1N - 100 W 2 stages (Oil)  2 electromotors
  ü ü 1N - 550 W Rp 1½" 2 stages 121,000 ~ 540,000   141 ~ 628  AB - D 5 2049
  ü ü 1N - 550 W Rp 1½" 2 stages (Gas) 121,000 ~ 540,000   141 ~ 628  AB - D 5 2089
  1N - 100 W 2 stages (Oil)  2 electromotors
.

مورد استفاده : کارگاههای کوچک صنعتی ، مجتمعهای آپارتمانی و ...

مشعلهای صنعتی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 750 W Rp 1½" 2 stages (Gas)  145,000 ~ 700,000   169 ~ 814  AB - D 6 2050
  1N - 100 W 2 stages (Oil)
  ü ü 3N - 1.5 kW Rp 2" 2 stages (Gas)  169,000 ~ 851,000   197 ~ 990  AB - D 8 2051
  1N - 175 W 2 stages (Oil)
  ü ü 3N - 2.2 kW DN 50 2 stages (Gas)  266,000 ~ 1,200,000   310 ~ 1394  AB - D 10 2052
  3N - 550 W 2 stages (Oil)
  ü ü 3N - 3 kW DN 50 2 stages (Gas)  387,000 ~ 1,720,000   450 ~ 1998  AB - D 15 2053
  3N - 550 W 2 stages (Oil)

مورد استفاده : دیگهای متوسط بخار و آب گرم برجهای مسکونی ، پخت کاشی و سرامیک و...

مشعلهای صنایع  نیمه سنگین

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 4 kW DN 50 2 stages (Gas)  559,000 ~ 2,250,000   650 ~ 2613  AB - D 20 2054
  3N - 550 W 2 stages (Oil)
  ü ü 3N - 5.5 kW DN 50 2 stages (Gas)  688,000 ~ 2,700,000   800 ~ 3136  AB - D 25 2055
  3N - 550 W 2 stages (Oil)
  ü ü 3N - 7.5 kW DN 50 2 stages (Gas)  868,000 ~ 3,500,000   1010 ~ 4070  AB - D 30 2056
  3N - 750 W 2 stages (Oil)

مورد استفاده :  خطوط تولید صنایع غذایی ، لبنی و شیمیایی ، بویلرهای آب گرم یا بخار و...

مشعلهای صنایع سنگین

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 11 kW DN 80 2 stages (Gas)  1,175,000 ~ 4,700,000   1365 ~ 5466  AB - D 40 2057
  3N - 1.5 kW 2 stages (Oil)
  ü ü 3N - 15 kW DN 80 Semi Modulating (Gas)  1,500,000 ~ 5,650,000   1742 ~ 6571  AB - D 50 2058
  3N - 1.5 kW 3 stages (Oil)
  ü ü 3N - 18.5 kW DN 80 Semi Modulating (Gas)  1,800,000 ~ 6,830,000   2090 ~ 7943  AB - D 65 2059
  3N - 2.2 kW 3 stages (Oil)
  ü ü 3N - 22 kW DN 80 Semi Modulating (Gas)  2,000,000 ~ 7,880,000   2323 ~ 9164  AB - D 75 2060
  3N - 2.2 kW 3 stages (Oil)

مورد استفاده : تولید مصالح ساختمانی (سیمان ، گچ ، ... ) ، بویلرهای با مصرف زیاد آب گرم یا بخار و ...

شرکت آترا حق تغییر بدون اطلاع قبلی در تجهیزات مشعلها، مندرج در کاتالوگ یا سایر مشخصات و داده های محصولات را در جهت بهبود طراحی یا عملکرد محصول، برای خود محفوظ میدارد

محصولات

ENGISH

کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان صدرا

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

تکارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان شخمیران (صدرا)

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

جهت ارتباط با بخش فروش محصولات  و امور مالی

t 0990  611  0920

ID: @autraburners

جهت ارتباط با بخش فنی و مهندسی

t0990  611  0921

 ID: @autraburners_eng

www.autra-burners.com

info@autra-burners.com

ceo@autra-burners.com

(کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت محفوظ و  متعلق به شرکت آترا  افروز  تیوا میباشد. 1394)