مشعلهای مازوت سوز آترا

مشعلهای صنعتی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                 kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 1N - 550 W 2 stages (L&H.oil)  130,000 ~ 545,000  152 ~ 633 AB - H 5 2036
3N - 550 W
  ü ü 3N - 750 W 2 stages (L&H.oil)  154,000 ~ 685,000  180 ~ 797 AB - H 6 2037
  3N - 550 W
  ü ü 3N - 1.5 kW 2 stages (L&H.oil)  182,000 ~ 870,000  212 ~ 1010 AB - H 8 2038
  3N - 550 W
  ü ü 3N - 2.2 kW 2 stages (L&H.oil)  288,000 ~ 1,150,000  335 ~ 1335 AB - H 10 2039
  3N - 750 W
  ü ü 3N - 3 kW 2 stages (L&H.oil)  417,000 ~ 1,730,000  485 ~ 2010 AB - H 15 2040
  3N - 750 W

مورد استفاده : دیگهای متوسط بخار و آب گرم برجهای مسکونی ، پخت کاشی و سرامیک و...

مشعلهای صنایع  نیمه سنگین

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

مشعلهای صنایع سنگین

مورد استفاده :  خطوط تولید صنایع غذایی ، لبنی و شیمیایی ، بویلرهای آب گرم یا بخار و...

  ü ü 3N - 4 kW 2 stages (L&H.oil)  656,000 ~ 2,400,000  763 ~ 2791 AB - H 20 2041
  3N - 750 W
  ü ü 3N - 5.5 kW 2 stages (L&H.oil) 700,000 ~ 2,750,000  815 ~ 3,194  AB - H 25 2042
  3N - 750 W
  ü ü 3N - 7.5 kW 2 stages (L&H.oil)  945,000 ~ 3,500,000  1100 ~ 4070 AB - H 30 2043
  3N - 750 W

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                 kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 11 kW 2 stages (L&H.oil)  1,276,000 ~ 4,600,000  1485 ~ 5350 AB - H 40 2044
  3N - 1.5 kW
  ü ü 3N - 15 kW 3 stages (L&H.oil)  1,758,000 ~ 5,600,000  2045 ~ 6513 AB - H 50 2045
  3N - 1.5 kW
  ü ü 3N - 18.5 kW 3 stages (L&H.oil)  2,089,000 ~ 6,800,000  2430 ~ 7908 AB - H 65 2046
  3N - 2.2 kW
  ü ü 3N - 22 kW 3 stages (L&H.oil)  2,420,000 ~ 7,800,000  2815 ~ 9071 AB - H 75 2047
  3N - 2.2 kW

مورد استفاده : تولید مصالح ساختمانی (سیمان ، گچ ، ... ) ، بویلرهای با مصرف زیاد آب گرم یا بخار و ...

شرکت آترا حق تغییر بدون اطلاع قبلی در تجهیزات مشعلها، مندرج در کاتالوگ یا سایر مشخصات و داده های محصولات را در جهت بهبود طراحی یا عملکرد محصول، برای خود محفوظ میدارد

محصولات

ENGISH

کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان صدرا

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

تکارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان شخمیران (صدرا)

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

جهت ارتباط با بخش فروش محصولات  و امور مالی

t 0990  611  0920

ID: @autraburners

جهت ارتباط با بخش فنی و مهندسی

t0990  611  0921

 ID: @autraburners_eng

www.autra-burners.com

info@autra-burners.com

ceo@autra-burners.com

(کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت محفوظ و  متعلق به شرکت آترا  افروز  تیوا میباشد. 1394)