مشعلهای سه گانه سوز آترا

مشعلهای صنعتی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 1N - 550 W Rp 1½" 2 stages (Gas)  200,000 ~ 540,000  233 ~ 628 AB - T 5 2061
  1N - 550 W 2 stages (L&H.Oil)
  ü ü 3N - 750 W Rp 1½" 2 stages (Gas)  215,000 ~ 700,000  250 ~ 814 AB - T 6 2062
  3N - 550 W 2 stages (L&H.Oil)
  ü ü 3N - 1.5 kW Rp 2" 2 stages (Gas)  300,000 ~ 830,000  348 ~ 1010 AB - T 8 2063
  3N - 550 W 2 stages (L&H.Oil)
  ü ü 3N - 2.2 kW DN 50 2 stages (Gas)  335,000 ~ 1,200,000  389 ~ 1394 AB - T 10 2064
  3N - 750 W 2 stages (L&H.Oil)
  ü ü 3N - 3 kW DN 50 2 stages (Gas)  490,000 ~ 1,720,000  570 ~ 1998 AB - T 15 2065
  3N - 750 W 2 stages (L&H.Oil)

مورد استفاده : دیگهای متوسط بخار و آب گرم برجهای مسکونی ، پخت کاشی و سرامیک و...

مشعلهای صنایع  نیمه سنگین

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 4 kW DN 50 2 stages (Gas)  562,000 ~ 2,250,000  653 ~ 2613 AB - T 20 2066
  3N - 750 W 2 stages (L&H.Oil)
  ü ü 3N - 5.5 kW DN 50 2 stages (Gas)  675,000 ~ 2,700,000  784 ~ 3136 AB - T 25 2067
  3N - 750 W 2 stages (L&H.Oil)
  ü ü 3N - 7.5 kW DN 50 2 stages (Gas)  875,000 ~ 3,500,000  1016 ~ 4070 AB - T 30 2068
  3N - 750 W 2 stages (L&H.Oil)

مورد استفاده :  خطوط تولید صنایع غذایی ، لبنی و شیمیایی ، بویلرهای آب گرم یا بخار و...

مشعلهای صنایع سنگین

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان - فاز

 

ورودی خط گاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                  kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 11 kW DN 80 2 stages (Gas)  1,175,000 ~ 4,700,000   1365 ~ 5466  AB - T 40 2069
  3N - 1.5 kW 2 stages (L&H.Oil)
  ü ü 3N - 15 kW DN 80            Gas            (semi -modulating)  1,500,000 ~ 5,650,000   1744 ~ 6571  AB - T 50 2070
  3N - 1.5 kW L&H.Oil (3 stages)
  ü ü 3N - 18.5 kW DN 80            Gas            (semi -modulating)  1,800,000 ~ 6,830,000   2093 ~ 7943  AB - T 65 2071
  3N - 2.2 kW L&H.Oil (3 stages)
  ü ü 3N - 22 kW DN 80            Gas            (semi -modulating)  2,000,000 ~ 7,880,000   2326 ~ 9164  AB - T 75 2072
  3N - 2.2 kW L&H.Oil (3 stages)

مورد استفاده : تولید مصالح ساختمانی (سیمان ، گچ ، ... ) ، بویلرهای با مصرف زیاد آب گرم یا بخار و ...

شرکت آترا حق تغییر بدون اطلاع قبلی در تجهیزات مشعلها، مندرج در کاتالوگ یا سایر مشخصات و داده های محصولات را در جهت بهبود طراحی یا عملکرد محصول، برای خود محفوظ میدارد

محصولات

ENGISH

کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان صدرا

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

تکارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان شخمیران (صدرا)

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

جهت ارتباط با بخش فروش محصولات  و امور مالی

t 0990  611  0920

ID: @autraburners

جهت ارتباط با بخش فنی و مهندسی

t0990  611  0921

 ID: @autraburners_eng

www.autra-burners.com

info@autra-burners.com

ceo@autra-burners.com

(کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت محفوظ و  متعلق به شرکت آترا  افروز  تیوا میباشد. 1394)