مشعلهای گازو ییل سوز آترا

مشعلهای گرمایش خانگی-صنعتی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                    kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  - - 1N - 100 W  1 stage 30,000 ~ 90,000 35 ~ 105 AB - O 09 2084
  - - 1N - 175 W 1 satge 42,000 ~ 166,000 49 ~ 193 AB - O 1 2085
  - - 1N - 240 W  1 stage 60,000 ~ 210,000 70 ~ 244 AB - O 2 2086

مورد استفاده : حرارت مرکزی واحدهای مسکونی ، صنایع کوچک با بار حرارتی کم و ...

مشعلهای نیمه صنعتی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                    kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  - - 1N - 370 W 1 stage 84,000 ~ 347,000 98 ~ 403 AB - O 3 2087
  - 1N - 450 W 2 stages 103,000 ~ 445,000 120 ~ 517 AB - O 4 2023
  - 1N - 550 W 2 stages 121,000 ~ 545,000 141 ~ 633 AB - O 5 2024

مورد استفاده : کارگاههای کوچک صنعتی ، مجتمعهای آپارتمانی و ...

مشعلهای صنعتی

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                    kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  3N - 750 W 2 stages 145,000 ~ 685,000 169 ~ 797 AB - O 6 2025
  3N - 1.5 kW 2 stages 169,000 ~ 870,000 197 ~ 1010 AB - O 8 2026
  1N - 175 W
  3N - 2.2 kW 2 stages 266,000 ~ 1,150,000 310 ~ 1335 AB - O 10 2027
  3N - 550 W
  3N - 3 kW 2 stages 387,000 ~ 1,730,000 450 ~ 2010 AB - O 15 2028
  3N - 550 W

مورد استفاده : دیگهای متوسط بخار و آب گرم برجهای مسکونی ، پخت کاشی و سرامیک و...

مشعلهای صنایع  نیمه سنگین

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                    kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 4 kW 2 stages 601,000 ~ 2,400,000 700 ~ 2791 AB - O 20 2029
  3N - 550 W
  ü ü 3N - 5.5 kW 2 stages 700,000 ~ 2,750,000 815 ~ 3198 AB - O 25 2030
  3N - 550 W
  ü ü 3N - 7.5 kW 2 stages 870,000 ~ 3,500,000 1010 ~ 4070 AB - O 30 2031
  3N - 750 W

مورد استفاده :  خطوط تولید صنایع غذایی ، لبنی و شیمیایی ، بویلرهای آب گرم یا بخار و...

مشعلهای صنایع سنگین

کاتالوگ

تابلو برق

سروموتور

الکترو موتور

توان   -   فاز

 

نحوه احتراق

دامنه ظرفیت حرارتی

kW                                                    kcal/h

 

مدل مشعل

 

کد سفارش

  ü ü 3N - 11 kW 2 stages 1,160,000 ~ 4,600,000 1350 ~ 5350 AB - O 40 2032
  3N - 1.5 kW
  ü ü 3N - 15 kW 3 stages 1,600,000 ~ 5,600,000 1858 ~ 6513 AB - O 50 2033
  3N - 1.5 kW
  ü ü 3N - 18.5 kW 3 stages 1,900,000 ~ 6,800,000 2210 ~ 7908 AB - O 65 2034
  3N - 2.2 kW
  ü ü 3N - 22 kW 3 stages 2,200,000 ~ 7,800,000 2559 ~ 9071 AB - O 75 2035
  3N - 2.2 kW

مورد استفاده : تولید مصالح ساختمانی (سیمان ، گچ ، ... ) ، بویلرهای با مصرف زیاد آب گرم یا بخار و ...

شرکت آترا حق تغییر بدون اطلاع قبلی در تجهیزات مشعلها، مندرج در کاتالوگ یا سایر مشخصات و داده های محصولات را در جهت بهبود طراحی یا عملکرد محصول، برای خود محفوظ میدارد

محصولات

ENGISH

کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان صدرا

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

ارسال نظرات و پیشنهادات شما

Submitting Form...

The server encountered an error.

با تشکر نظر شما دریافت  گردید

تکارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده سنتو، بعد از زیرگذرشهرک صنعتی توس، خیابان شخمیران (صدرا)

کد پستی: 84389 - 93571

تلفن: 35420920 - 051     فکس: 35420861 - 051

جهت ارتباط با بخش فروش محصولات  و امور مالی

t 0990  611  0920

ID: @autraburners

جهت ارتباط با بخش فنی و مهندسی

t0990  611  0921

 ID: @autraburners_eng

www.autra-burners.com

info@autra-burners.com

ceo@autra-burners.com

(کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت محفوظ و  متعلق به شرکت آترا  افروز  تیوا میباشد. 1394)